Kontakt

Sunndal Næringspark
v/Sunndal Næringseiendom AS
Auragata 3
6600 Sunndalsøra


Besøksadresse:
Næringshuset, Auragata 3


Kontaktpersoner:

Torbjørn Torske
Styreleder Sunndal Næringseiendom AS
Prosjektleder «Mongstukvartalet»
E-post: tt@ttprosjekt.no
Mobil: 908 59 389


Anne Gulla Hagen
SNE: kontaktperson/daglig ledelse/prosjektkoordinator
Daglig leder Mongstu Eiendom AS
Daglig leder Sjølseng Eiendom AS
Daglig leder RoRo-Terminal Sunndalsøra AS
E-post: anne@sne-as.no
Mobil: 905 20 521