Ledige tomter - regulering

Status ledig tomteareal

I illustrasjonen under er angitt status per juni 2023 når det gjelder:

  • ledige tomter
  • tomteområder der det er gitt opsjoner til aktuelle kunder

 

Mer detaljert kartinformasjon finnes på Sunndal kommunes kart-tjeneste.

Reguleringsplaner 

Sunndal Næringspark, Håsøran Nord (områdene nord for Industrivegen - regulert til industriområde)
Plankart
Reguleringsbestemmelser

Sunndal Næringspark, Håsøran Sør  (områdene mellom Industrivegen og Romsdalsvegen - regulert til forretning/kontor/industri)
Plankart
Reguleringsbestemmelser