Attraktivt etableringssted

Sunndal kommune

Sunndal kommune har 7.000 innbyggere, hvorav 4.000 bor i kommunesenteret Sunndalsøra. Med sine 1.700 km2 er Sunndal er blant de største kommunene i Møre og Romsdal. Naturen er vill, vakker og storslått. På hver sin side av hoveddalføret Sunndalen finner du to av Norges mest kjente fjellområder: Dovrefjell - Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen. 

Sunndal har et bredt kommunalt tjenestetilbud med høyt servicenivå. Kommunesenteret Sunndalsøra er et godt utbygd handels- og regionsenter som kan tilby varierte jobbmuligheter og spennende kulturtilbud. 

Sunndal har en rik industritradisjon som strekker seg over 100 år tilbake til starten på utbyggingen av Aura kraftverk i 1913.   

Les mer på sunndal.com og Sunndal kommunes hjemmesider.

  

Hydro Sunndal metallverk

Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av aluminium ligger på Sunndalsøra.   

Aluminiumproduksjonen i Sunndal startet i 1954. En modernisering og utvidelse av metallverket i 2000-2004 medførte en betydelig kapasitetsutvidelse.  

I dag er den totale produksjonskapasiteten ved Hydro Sunndal 400.000 tonn elektrolysemetall. Støperikapasiteten har også blitt økt til over 500.000 tonn ferdigprodukter. I tillegg produserer verket 80.000 tonn anoder per år.

I tilknytning til metallverket ligger også et av Hydros metallurgiske forskningssentre (RDS), Hydro Accounting Competence Center (ACC) og utstyrsbedriften Hycast AS.

Les mer på hydro.comVekstkraftig næringsliv

Sunndal er en industri- og kraftkommune med Hydro Sunndal som hjørnesteinsbedrift. Kommunesenteret Sunndalsøra er et godt utbygd region- og handelssenter, med et variert næringsliv og bredt tjenestetilbud. Sunndal har høy arbeidsplassdekning og betydelig innpendling fra nabokommunene.


Virkemidler

«Sunndal driver et aktivt næringsutviklingsarbeid. Det bedriftsrettede næringsarbeidet utføres av Sunndal Næringsselskap AS (SUNS).

SUNS er eid av Sunndal kommune.

Les mer på www.suns.no