Om Sunndal Næringspark


Sunndal Næringspark tilbyr byggeklare næringstomter. Reguleringsformål industri (Håsøran Nord) og forretning/kontor/industri (Håsøran Sør). Parken er strategisk plassert i sentrum av Sunndalsøra, like ved Hydro Sunndal, Europas største aluminiumverk.

Sunndalsøra er et attraktivt region- og handelssenter – med 4000 innbyggere, et kundegrunnlag på 25.000 innbyggere innen 1 times kjøreavstand, ca 1,5 times reisetid til Molde og Kristiansund og gunstig plassert midt mellom Trondheim og Ålesund.


Eiere  

Sunndal Næringseiendom AS (SNE) eier, utvikler og forvalter ikke-utbygde eiendommer regulert til næringsformål i Sunndal Næringspark. SNE tilbyr tomt til aktuelle kunder og kan delta i nærfingseiendomsprosjekter.

SNEs eiere:

 • Hydro Aluminium AS (37%)
 • Sunndal kommune (36%)
 • SIVA Eiendom Holding AS (27%)

  Nøkkeltall:

  Areal: 400 da
  Antall bedrifter: 34
  Antall ansatte: 620
  Samlet omsetning: 1,4 mrd (2020)
  Ledig tomteareal (uten opsjoner): 20 da

  Dokumenter:

  Presentasjoner:
  Presentasjon Sunndal Næringseiendom

  Årsrapporter
  Styrets orientering for 2023
  Årsregnskap for 2023

  Prosjektreferanser

  Løpende engasjement / Selskap der SNE er aksjonær per 31.12.2020:  

  Selskap

  (Aktivitet / bruk)

  Status

  Aksjekapital

  Mill NOK

  Andel SNE

  Mill NOK - %

  Mongstu Eiendom AS

  (Næringshuset – tidl Aura Næringshage)

  Stiftet 09.03.07. Ferdigstilt

  - 2007-08 trinn 1,2

  - 2012 trinn 3

  3,7 mill

  3,7 mill

  100%

  Sjølseng Eiendom AS

  (Forskningsbygg for resirkulering i akvakultur v/ NOFIMA Sunndal)

  Stiftet 17.09.07. Ferdigstilt

  - Mars 2010

  - Offisielt åpnet nov 2010

  3,1 mill

  3,1 mill

  100%


  Sunndal Havneterminal AS

  Stiftet 08.06.2021.

  Offisielt åpnet 16.12.2022

  10,5 mill

  10,5 mill

  100%


  Tidligere engasjement / Eiendomsprosjekt SNE har deltatt i:  

  • Industriveien 49 AS (Næringsbygg Hycast/Hydro)
  • Grøa Eiendom AS (Tidligere Sunndalspotet – produksjonsbygg/ pakkeri)
  • Industriveien 13 AS (Administrasjonsbygg for Storvik AS)
  • Industriveien 45 AS (Næringsbygg – forretningsbygg)
  • Nordmørsveien 2 AS (Sunndal Næringshage)
  • Sunndal Eiendomsutvikling AS (Laftehall m. admin.del for Tradisjonsbygg AS)

  Styre og administrasjon:

  Styremedlemmer (nominert av):

  Torbjørn Torske, leder - Fritt valgt
  Emil Bråten - (Hydro Aluminium AS)
  Tom Erik Thorsø, nestleder - (SIVA Eiendom Holding AS)
  Stig Rune Andreassen - (Sunndal kommune)
  Egil Brevik - Fritt valgt
   

  Person-identiske styrer i SNE, Sjølseng Eiendom (SE), Mongstu Eiendom (ME) og Sunndal Havneterminal AS (SuHavn)

  Administrasjon:

  Kontaktperson/daglig ledelse/prosjektkoordinator: Anne Gulla Hagen
  Daglig leder SE, ME og SuHavn: Anne Gulla Hagen

  Styret i SNE:
  Fra venstre: Emil Bråten, Vibeke Svendsen, Torbjørn Torske, Stig Rune Andreassen og Egil Brevik.