Kjøp eller leie

Tomtetildeling på 1-2-3

  1.  Kunden melder sin interesse overfor Sunndal Næringspark v/Sunndal Næringseiendom AS (SNE). Deretter inviteres kunden til en dialog med SNE om kjøp eller leie av aktuell tomt. Basert på kundens behov, gjeldende regulering og øvrige bestemmelser kommer vi sammen med kunden fram til et foreløpig forslag om tildeling av tomt.
  2. SNE tilrettelegger et møte mellom kunden og aktuelle kommunale myndigheter for å avklare plan- og byggesakspørsmål, infrastrukturforhold og videre prosess for den aktuelle tomtetildelingen. Dette i henhold til SNEs sjekkliste.
  3. I dialog med kunden utformes et tilbud til kjøps- eller leiekontrakt basert på SNEs avtalemal. Kunden får en frist for å signere kontrakten, vanligvis 1 – 3 måneder (opsjonsperiode). Styret i SNE foretar deretter sin endelige behandling av kontrakten.

Priser og vilkår

Gjeldende priser og vilkår:

Vilkår ved salg - Feste gjeldende fra 15.09.2023.pdf

Fjernvarme

Tilknytningsplikt fjernvarme - kommunestyrets vedtak
Retningslinjer for tilknytningsplikt

Kart over fjernvarmetrase Sunndalsøra - Sunndal Næringspark