Attraktivt etableringssted sentralt i Midt-Norge

Byggeklare næringstomter til handels- og industriformål i sentrum av Sunndalsøra. Gunstige priser - god infrastruktur – enkel etablering. En næringspark i vekst. I dag 34 bedrifter med ca 620 ansatte.