SUNNDAL NÆRINGSPARK AS

På grunn av størrelsen er kartet utelatt fra visning på små enheter.

 Ledige tomter - regulering

Oversikt ledige tomter 
Størrelse og eier av ledige tomter i Sunndal Næringspark er angitt på kartet over. Klikk på markøren fer mer info. Eier SNE = Sunndal Næringseiendom AS. Les mer om SNE under menyvalg Om oss.

Det kan være gitt opsjoner på enkelte tomter som ikke framgår av kartet. Kontakt SNE for mer info.

Mer detaljert kartinformasjon finnes på Sunndal kommunens kart-tjeneste.

Reguleringsplaner 
Sunndal Næringspark, Håsøran Nord (områdene nord for Industrivegen - regulert til industriområde)
Plankart
Reguleringsbestemmelser

Sunndal Næringspark, Håsøran Sør  (områdene mellom Industrivegen og Romsdalsvegen - regulert til forretning/kontor/industri)
Plankart
Reguleringsbestemmelser