Om Sunndal Næringspark

Sunndal Næringspark tilbyr 160 da byggeklare næringstomter. Reguleringsformål industri (ca 120da, Håsøran Nord) og forretning/kontor/industri (ca 50da, Håsøran Sør). Parken er strategisk plassert i sentrum av Sunndalsøra, like ved Hydro Sunndal, Europas største aluminiumverk.

Sunndalsøra er et attraktivt region- og handelssenter – med 4000 innbyggere, et kundegrunnlag på 25.000 innbyggere innen 1 times kjøreavstand, ca 1,5 times reisetid til Molde og Kristiansund og gunstig plassert midt mellom Trondheim og Ålesund.


Eiere  

Sunndal Næringseiendom AS (SNE) er eier av alt ikke-utbygd næringsareal i Sunndal Næringspark. SNE tilbyr tomt til aktuelle kunder og kan delta i eiendomsprosjekter sammen med kunde. SNE utfører forvaltnings- og utviklingsoppgave for hele Næringsparken. Utbygde tomter eies av den enkelte bedrift.

SNEs eiere:

 • Hydro Aluminium AS (37%)
 • Sunndal kommune (36%)
 • SIVA Eiendom Holding AS (27%)

  Nøkkeltall:

  Areal: 400 da
  Antall bedrifter: 33
  Antall ansatte: 500
  Samlet omsetning: 1 mrd NOK
  Ledig tomteareal: 160

  Dokumenter:

  Presentasjoner:
  Presentasjon Sunndal Næringseiendom

  Årsrapporter

  Årsberetning og regnskap SNE 2017


  Prosjektreferanser

  Løpende engasjement / Selskap der SNE er aksjonær per 31.12.16:  

  Selskap

  (Aktivitet / bruk)

  Status

  Aksjekapital i alt

  Mill NOK

  Andel SNE

  Mill NOK -  %

  Mongstu Eiendom AS

  (Aura Næringshage, Sunndalsøra)

  Stiftet 09.03.07

  Ferdigstilt

  • 2007 trinn 1
  • 2008 trinn 2
  • 2012 trinn 3

  3,000 mill

  3,00 mill

  100%

  Sjølseng Eiendom AS

  (Forskningsbygg for resirkulering i akvakultur v/ NOFIMA Sunndal)

  Stiftet 17.09.07

  Ferdigstilt mars, offisielt åpnet nov 2010.

  3,100 mill

  3,10 mill

  100 %

  Sunndalsporten Eiendom AS (Næringsbygg Gjøra)

  Stiftet 22.10.08

  Ferdigstilt juni 2011.

  2,250 mill

  0,75 mill

  33%  Tidligere engasjement /
  Eiendomsprosjekt SNE har deltatt i:  

  • Industriveien 49 AS (Næringsbygg Hycast/Hydro)
  • Grøa Eiendom AS (Tidligere Sunndalspotet – produksjonsbygg/ pakkeri)
  • Industriveien 13 AS (Administrasjonsbygg for Storvik AS)
  • Industriveien 45 AS (Næringsbygg – forretningsbygg)
  • Nordmørsveien 2 AS (Sunndal Næringshage)
  • Sunndal Eiendomsutvikling AS (Laftehall m. admin.del for Tradisjonsbygg AS)

  Styre og administrasjon:

  Styremedlemmer (nominert av):
  Torbjørn Torske, leder - (Sunndal kommune)
  Erling Rød - (Hydro Aluminium AS)
  Ingunn Mathisen, nesteleder – (SIVA Eiendom Holding AS) 
  Ildri Solbakk - Fritt valgt


  SNE leier administrative tjenester fra Sunndal Næringsselskap AS - www.suns.no