Kontakt

Sunndal Næringspark
v/Sunndal Næringseiendom AS
Auragata 3
6600 Sunndalsøra


Besøksadresse:
Aura Næringshage, Auragata 3


Næringsparken v/SNE leier administrative tjenester fra SUNS.  


Kontaktpersoner:

Per Helge Malvik
Daglig leder Sunndal Næringseiendom AS
Daglig leder Sunndal Næringsselskap AS
E-post: per.helge@suns.no
Telefon: 71 68 99 72
Mobil: 908 59 380


Anne Gulla Hagen
Økonomileder / seksjonsleder eiendom
E-post: anne@suns.no
Daglig leder Mongstu Eiendom AS
Daglig leder Sjølseng Eiendom AS
Telefon: 71 68 99 82
Mobil: 905 20 521