Attraktivt etableringssted

Sunndal kommune

Sunndal kommune har 7.200 innbyggere, hvorav 4000 bor i kommunesenteret Sunndalsøra. Med sine 1700km2 er Sunndal er den største kommunen i Møre og Romsdal. Naturen er vill, vakker og storslått. På hver sin side av hoveddalføret Sunndalen finner du to av Norges mest kjente fjellområder: Dovrefjell - Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen. 

Sunndal har et bredt kommunalt tjenestetilbud med høyt servicenivå. Kommunesenteret Sunndalsøra er et godt utbygd handels- og regionsenter som kan tilby varierte jobbmuligheter og spennende kulturtilbud. 

Sunndal har en rik industritradisjon som strekker seg 100 år tilbake til starten på utbyggingen av Aura kraftverk i 1913.   

Les mer på  sunndal.com  og Sunndal kommunes hjemmesider.

  

Hydro Sunndal metallverk

Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av aluminium ligger på Sunndalsøra.   

Aluminiumproduksjonen i Sunndal startet i 1954. En modernisering og utvidelse av metallverket i 2000-2004 medførte en betydelig kapasitetsutvidelse.  

Produksjonskapasitet (2014): 400.000 tonn primæraluminium, 500.000 tonn legert aluminium og 80.000 tonn anoder. Produkter: Pressbolt, støpelegeringer og anoder.

Les mer på hydro.comVekstkraftig næringsliv

Sunndal er en industri- og kraftkommune med Hydro Sunndal som hjørnesteinsbedrift. Kommunesenteret Sunndalsøra er et godt utbygd region- og handelssenter, med et variert næringsliv og bredt tjenestetilbud. Sunndal har høy arbeidsplassdekning og betydelig innpendling fra nabokommunene.

Svikt i aluminiumsmarkedet førte til midlertidig nedstenging av deler av produksjonen ved Hydro Sunndal i 2009, og påfølgende bortfall av mange industriarbeidsplasser. Sammen med lokalt næringsliv etablerte da Sunndal kommune et 4-årig omstillingsarbeid (2010 – 13). I sin evaluering av arbeidet skriver Oxford Research: «Næringslivet i Sunndal er vekstkraftig, og omstillingsprogrammet har bidratt til nye arbeidsplasser, orientering mot nye markeder og større mangfold».

Omstillingsarbeidet har medført at sysselsettingsutviklingen er snudd fra nedgang til vekst de senere år. I 2013 ga Hydro signaler om videre satsing på norske aluminiumsverk, og 9.september 2014 kom beskjeden om at Hydro kjører i gang full produksjon ved Sunndal Verk.

Virkemidler

Sunndal driver et aktivt næringsutviklingsarbeid. Det bedriftsrettede næringsarbeidet utføres av Sunndal Næringsselskap AS (SUNS). SUNS er eid av Sunndal kommune og lokalt næringsliv, inkl Hydro.

SUNS forvalter virkemidler som skal bidra til nyetablering og utvikling av eksisterende virksomhet i Sunndal. SUNS ledet omstillingsarbeidet 2010 -13. Les mer på www.suns.no